Mô tả

Chổi than máy ủ đồng

Size 32x40x40 mm

Thông tin vật liệu :

Grade Material type Voltage drop Coefficient of friction Test conditions Resis- tivity µΩm Rockwell Bending strength N/mm² Bulk density g/cm3 Metal content
%
HR10/40 HR5/40
B25 Bronze-graphite vl l 5 0.3 85 85 5.50 90
Classification Symbol Voltage drop between two carbon brushes connected in series
Uü (V)
Coefficient of friction
µ
Very low vl < 1.5 < 0.08
Low l 1.5 – 2.2 0.08 – 0.15
Medium m 2.2 – 3.0 0.15 – 0.22
High h > 3.0 > 0.22
No. Current density
A/cm²
Peripheral speed m/s Brush pressure cN/cm² Collector temperature
°C
Related to the following fields of application
of the carbon brushes
1 12 30 250 90 Stationary D.C. machines
with and without commutation aids
2 12 50 250 90 Traction motors
3 10 30 200 90 Three-phase commutator motors
4 6 60 160 90 Turbogenerators and turbomotors
5 20 30 200 90 Slip-ring machines and low-voltage machines
6 16 30 200 90 Slip-ring machines and low-voltage machines
7 12 30 200 90 Slip-ring machines and low-voltage machines

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Grade B25 -Schunk Germany- Size : 32x40x40mm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0879 176 529
0879176529