• GIÁ ĐỠ CHỔI THAN - LÒ XO

Một vòng trượt hoặc cổ góp được gắn vào trục quay. Một lò xo được sử dụng để đẩy chổi than vào vòng trượt hoặc cổ góp để duy trì tiếp xúc.

Ổ gá than và lò xo là phần cơ khí để gá và ép than đảm bảo tiếp xúc tốt .

Bề mặt của vòng trượt hoặc cổ góp không được quá nhẵn / bóng hoặc quá thô để đảm bảo chổi tiếp xúc và hoạt động tốt.

GIÁ ĐỠ CHỔI THAN - LÒ XO

0879 176 529
0879176529