• THAN ĐIỆN CỰC EDM

Đây là vật liệu graphite với các hạt vi mô, cấu trúc đẳng hướng và các đặc tính được tạo ra thông qua quá trình ép đẳng nhiệt lạnh (CIP) của các hạt vi mô. 

Các sản phẩm graphite đẳng hướng  được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp: Khuôn than cho máy EDM , Khuôn Die cho công nghệ đúc liên tục , Khuôn cho công nghệ đúc ,…..
Chúng tôi cắt phôi than theo các kích thước hình chữ nhật khách hàng yên cầu và vận chuyển tới kho của khách hàng nhanh chóng.

THAN ĐIỆN CỰC EDM

0879 176 529
0879176529