Các lớp được tạo lên  bao gồm các loại bột than chì,  và bột kim loại khác nhau ( Cu,Ag, Zn, …), cung cấp độ dẫn điện tốt cùng với điện trở tiếp xúc thấp. Khả năng tải điện cao hơn nhiều so với chổi than chì điện – Electrographite và các loại khác.

Mật độ dòng từ: 12-30A/Cm2 ( tối đa) liên tục

Có thể thoáng qua lên tới 100A/cm2  theo hàm lượng kim loại

Tốc độ ngoại vi lên tới : 35 m/ s

Lớp than chì kim loại – Metal Graphite

0879 176 529
0879176529